VVE

VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is in de eerste plaats een taalstimuleringsproject, wat bedoeld is om kinderen in groep 3 van de basisschool zonder taalachterstand in te laten stromen. Daarnaast biedt het activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden, zoals sociaal- emotioneel.

  • Voorschools betekent de periode van 2-4 jaar , dus voordat een kind naar de basisschool gaat.
  • Vroegschools gaat over de periode van groep 1 en 2 van de basisschool.

 

De Voorschoolse Educatie wordt uitgevoerd in een peuterspeelzaal of in een kinderdagverblijf.De kinderen krijgen d.m.v. een integraal  programma extra ondersteuning op die gebieden waar dat noodzakelijk is. Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn tussen voorschoolse educatie en basisschool, d.w.z. dat de activiteiten uit het voorschoolse traject goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2.

 

KMB biedt op de volgende locaties VVE aan;

de Blokkendoos in Loon op Zand, de Kinderboom,'t Vaertje, de Petteflet en de Berk (vanaf september 2021) in Kaatsheuvel.

 

Methodes

Er zijn twee methodes die gebruikt worden op de Voorschoolse Educatie :

Puk en Ko in de peuterspeelzaal en Uk en Puk in de kinderdagopvang.

Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in deze methode. Zowel Puk en Ko als Uk en Puk bieden de peuters uitdagende en speelse activiteiten, waarin ze actief en zelf- ontdekkend bezig zijn. De activiteiten sluiten aan bij de belevingswereld van de peuters. Het hoofddoel is een basis te leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid. De nadruk ligt vooral op de taalvaardigheden, spreken en luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden en aan de beginnende rekenontwikkeling. Het zijn dus niet alleen taalprogramma’s, maar totaalprogramma’s , die de brede ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren.

Voor wie is VVE bedoeld?

In eerste instantie was de voorschoolse educatie bedoeld voor peuters, die een achterstand hebben opgelopen of dreigen op te lopen op het gebied van de taal of op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling. Deze peuters worden doelgroeppeuters VVE genoemd. Deze achterstand wordt gesignaleerd door de wijkverpleegster (JGZ verpleegkundige) in overleg met de pedagogisch medewerker. De kinderen met een VVE indicatie volgen in totaal 16 uur het VVE aanbod. Op kinderdagverblijven bestaat dit uit 4 keer 4 uur op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag ochtend van 8.30 - 12.30 uur.Op peuterarrangement locaties is dit alle dagen van de week van 8.30 -11.30 uur en op woensdag ochtend van 8.30 - 12.30 uur.

Omdat Uk en Puk en Puk en Ko een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen in de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf willen we zo veel mogelijk kinderen hiervan laten profiteren. Dit betekent dat kinderen vanaf 2,5 jaar  mee kunnen doen aan dit VVE aanbod.

Wat wordt er op de Voor-en Vroegschoolse Educatie gedaan?

Puk is een handpop die hoort bij de methodes. Alle activiteiten die de kinderen doen, doet Puk ook.

Het is een methode, die dicht bij de belevingswereld van de peuter ligt, De activiteiten zijn speels van opzet en prikkelen en stimuleren jonge kinderen om dingen zelf te ontdekken. Daarnaast biedt de methode een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook de meer taalvaardige kinderen uit te dagen.

Er wordt met thema’s gewerkt. Ieder thema duurt 4-6 weken. Er worden activiteiten gedaan in de grote groep en in kleine groepjes van 4 peuters. Alle activiteiten hebben met elkaar te maken en sluiten op elkaar aan. Er is ook een ouder gedeelte bij de methode. Twee speciaal opgeleide leidsters begeleiden de peuters.

 

Meer informatie?

Voor informatie kunt u bellen met het kantoor van de Kinderopvang Midden- Brabant op telefoonnummer 0416-278472.

 

 

 

 

HOOFDKANTOOR

 Amerikastraat 11

5171 PL Kaatsheuvel


Postadres

Postbus 250, 5170 AG Kaatsheuvel

Telefoon+31 416 27 84 72

E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.